Hoe is 't nou ... in Deurne?

Bij deze puzzel staan vijf beelden centraal die samen een mooi beeld geven van Deurne:

  • Sint-Willibrorduskerk (oudste gebouw van Deurne, rijke Roomse leven)
  • De Wieger (cultuur, Wiegersma, Het tuinpad van mijn vader, museum)
  • Gemeentehuis (bestuurlijk centrum, linken met turfwinning én (carillonbespeler) Jules de Corte)
  • Toon Kortooms (leven van de gewone Peelse mens, Toon Kortoomspark (horeca, toerisme), Gemeentelijk Veenbedrijf/turfwinning)
  • Groot kasteel (geslacht Van Doerne, beeldbepalend gebouw, horeca, ruïne Tweede Wereldoorlog)