EDUCATIE

Sinds 1997 werk ik in het educatieve veld, inmiddels dus 25 jaar! Eerst bij PAT Onderwijsinnovatie (voor het vmbo), vervolgens bij ThiemeMeulenhoff. En vanaf 2012 ben ik als zzp'er actief, met name als ontwikkelaar (auteur) en redacteur voor het:
•  basisonderwijs
•  vmbo 
•  mbo

In de loop der tijd heb ik ervaren waar ik pretogen van krijg: brainstormend komen tot een goed idee, daar een doordacht concept van maken en dat uitwerken tot een concreet en inhoudelijk correct eindproduct. Door de jaren heen ontwikkelden deze eindproducten zich van boeken naar digitale informatiedragers. En daar blijkt ook mijn kracht te liggen: materiaal dat to the point is en waarbij tekst, beeld, geluid en lay-out een eenheid vormen.