Nieuw oud erfgoed ontdekken

… als een plek toch een historische locatie blijkt te zijn.

Een voorbeeld: pastorie van de Sint Jozefkerk in Kaatsheuvel

De kerk werd in 2005 gesloten, maar de voorgenomen sloop van kerk en pastorie werd tegengehouden en beide werden in 2010 Rijksmonument. In de kerk zit sinds 2018 een medisch centrum. Om dit rendabel te maken moest de pastorie gesloopt worden voor appartementen.

Helaas, want de pastorie bleek legendarische grond. Hier vond in 1950 de vergadering plaats waarin het plaatselijke natuurpark officieel een inmiddels legendarische naam kreeg: De Efteling. (Zie ook mijn blog: knibbel, knabbel, knuisje - 62 jaar De Efteling.)